Potrzebujesz szybkiej wyceny?
zgrzewanie
OFERUJEMY

Zgrzewanie drutów

Zgrzewanie jest procesem trwałego łączenia materiałów metalowych lub z tworzyw sztucznych. Zgrzewane elementy są rozgrzewane i przechodzą w stan plastyczny. Łączenie materiałów jest spowodowane poprzez docisk powierzchni.

Metody zgrzewania są różne, stosuje się je w zależności od materiału i potrzeb. Istotą jest, aby zgrzewanie było trwałe. W SHELMO dbamy o każdy szczegół, dlatego zgrzewanie jest wykonywane przez osoby doświadczone w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Doczołowe
zgrzewanie tarciowe

Zgrzewanie doczołowe polega na pogrzaniu powierzchni obu materiałów łączących, a następnie stosujemy docisk mechaniczny. Dzięki temu dwa elementy są łączone ze sobą. Złącza powinno się wykonać przez odpowiednio wyszkolony personel znający techniki zgrzewania doczołowego, który posiada praktyczną wiedzę w stosowaniu zgrzewarek.

 

Sprzęt wykorzystywany przez SHELMO do zgrzewania, to maszyny homologowane posiadające osiągi i odpowiednią temperaturę wymaganą do zgrzewania zdolne do osiągnięcia i utrzymania temperatury wymaganej do zgrzewania doczołowego rur. Zaleca się stosowanie urządzeń spełniających wymagania opisane w normie DVS 2208.

Zgrzewanie punktowe

Zgrzewanie punktowe to najczęściej stosowana metoda, w której łączenie elementów następuje w oddzielonych od siebie miejscach/punktach styku, mając na uwadze to, że tworzyć się może jednocześnie jedna (zazwyczaj), dwie lub więcej zgrzein.


Korzysta się z niej podczas procesu łączenia elementów ze stali stopowych, węglowych oraz metali nieżelaznych. Używana jest zwykle jako zmechanizowana i często wykorzystywana w stanowiskach z robotami (np. przy zgrzewaniu karoserii samochodowych). Grubość zgrzewanych materiałów zależna jest od rodzaju materiału oraz od mocy zgrzewarki.

shelmo zgrzewanie drutu
zgrzewanie punktowe
Podział zgrzewania punktowego ze względu na sposób doprowadzania prądu do zgrzewanych elementów:
dwustronne jednopunktowe (najczęściej stosowane)
dwustronne dwupunktowe,
jednostronne jedno- i dwupunktowe.

Przebieg:

dociśnięcie do siebie łączonych elementów elektrodami zgrzewarek,
nagrzewanie elementów miejscu łączenia (nagrzewanie jedno impulsowe lub wieloimpulsowe) i utworzenia ciekłego jądra zgrzeiny,
stygnięcie jądra zgrzeiny i powstanie jednolitego połączenia (po wyłączeniu zgrzewania),

Parametry:

natężenie prądu zgrzewania,
czas przepływu prądu,
siła docisku elektrod

Parametry te dobiera się zależnie od drutu: rodzaju metalu, grubości, kształtu i wymiarów zgrzewanych elementów i wymagań stawianych konstrukcji.

Istnieją parametry:

Sztywne

Duże natężenie prądu, duża siła docisku i krótki czas przepływu prądu. Zapewniają dużą wydajność zgrzewania, małe zużycie energii elektrycznej. Stosowane w produkcji wielkoseryjnej, a złącza posiadają małą strefę nagrzania (tak jak w przypadku zgrzewania drutu).

Miękkie

Mniejsze natężenia prądu, mniejsze siły docisku i dłuższe czasy przepływu prądu. Powodują, że proces zgrzewania przebiega w sposób wolniejszy, co powoduje wzrost szerokości strefy ciepła i odkształceń złączy. Przy ich stosowaniu występuje mniejsza możliwość podhartowania i mniejsza skłonność do występowania pęknięć w złączach. Parametry miękkie mają zastosowanie wtedy, gdy nie ma zgrzewarek dużej mocy oraz przy zgrzewaniu materiałów skłonnych do podhartowania.

Zalecenia technologiczne:

Złącza punktowe powinny być tak zaprojektowane, żeby zgorzeliny pracowały na ścinanie (należy unikać zgrzein pracujących na rozciąganie i skręcanie)
Powierzchnie części zgrzewanych powinny być płaskie i równolegle (nie wolno wykonywać zgrzein w narożach i zaokrągleniach)
Złącza powinny być tak projektowane (w miarę możliwości), żeby można je było zgrzewać za pomocą zgrzewania dwustronnego jednopunktowego przy jak najmniejszym wysięgu ramion zgrzewarki.
Przy większej ilości zgrzein, grupuje się je w dwóch lub kilku rzędach (nie mogą być zbyt blisko siebie ze względu na bocznikowanie prądu), stosując zalecane podziałki przy rozmieszczaniu zgrzein
Nie można zgrzewać więc niż trzech blach (jeśli są 3 blachy różnej grubości cieńszą umieszcza się w środku, gdy są 2 o różnej grubości to cieńszą daje się na górę)
Średnicę zgrzeiny ustala się w zależności od grubości blach. Nie zgrzewamy drutu ocynkowanego.

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.